Sâm Lốc Cybergame - Nền tảng cá cược tốt

Thứ Sáu, 01/12/2023
18.1 C
Lạng Sơn

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học

I. Giới thiệu chung: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học được thành lập theo Quyết định số 420/CĐSP-TC ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Lạng Sơn. Trải qua 14 năm hoạt động và phát triển, Trung tâm đã đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn học viên tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tin học, tiếng dân tộc thiểu số là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh sinh viên các trường chuyên nghiệp và các đối tượng lao động góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho tỉnh.
II. Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học có chức năng đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và cung cấp các dịch vụ về ngoại ngữ, công nghệ thông tin nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ cho các lớp trong và ngoài nhà trường; liên kết với các Trung tâm Ngoại ngữ khác hoặc các cơ sở giáo dục có đủ tư cách pháp nhân khác để cung cấp dịch vụ bồi dưỡng, ôn luyện, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam và chứng chỉ công nghệ thông tin.
III. Cơ cấu nhân sự
Tổng số nhân sự: 09
1. Lãnh đạo đơn vị:
Đ/c: Nguyễn Các Tâm
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ văn, tiếng Anh; Thạc sỹ QLGD
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
Số điện thoại: 0919.501.123
Email: [email protected]

Đ/c: Hoàng Thị Quỳnh Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tiếng Trung Quốc
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Số điện thoại: 0915.325.838
Email: [email protected]
2. Cán bộ, giảng viên:
Đ/c: Nhữ Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máy tính
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Tin học
Email: [email protected]

Đ/c: Nông Thu Hoài
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận và PPDH tiếng Anh
Chức vụ: Giảng viên
Email: [email protected]

Đ/c: Hà Duy Đông
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máy tính
Chức vụ: Giảng viên
Email: [email protected]

Đ/c: Mai Thị Bính
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máy tính
Chức vụ: Giảng viên
Email: [email protected]

Đ/c: Trương Quỳnh Liễu
Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ Thông tin
Chức vụ: Giảng viên
Email:

Đ/c: Nguyễn Thanh Hương
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Văn
Chức vụ: Giảng viên
Email: [email protected]