Sâm Lốc Cybergame - Nền tảng cá cược tốt

Thứ Ba, 05/12/2023
19.1 C
Lạng Sơn

Đào tạo

Thông báo công tác đào tạo tháng 10 năm 2022

Thông báo công tác đào tạo tháng 10 năm 2022 ;

370QĐ-CĐSP Ban hành kế hoach đào tạo toàn khóa trình độ cao đẳng các ngành đào tạo năm 2022

370QĐ-CĐSP Ban hành kế hoach đào tạo toàn khóa trình độ cao đẳng các ngành đào tạo năm 2022

369QĐ-CĐSP Ban hành kế hoạch toàn khóa trình độ Tc các ngành đào tạo năm 2022

369QĐ-CĐSP Ban hành kế hoạch toàn khóa trình độ Tc các ngành đào tạo năm 2022

368QĐ-CĐSP Ban hành quy chế đào tạo theo tín chỉ trình độ cao đẳng, TC khối các ngành GDNN

368QĐ-CĐSP Ban hành quy chế đào tạo theo tín chỉ trình độ cao đẳng, TC khối các ngành GDNN  

458QĐ-Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức thi kết thúc môn học các ngành đào trình...

458QĐ 23.9.2022 Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức thi kết thúc môn học các ngành đào trình độ TC, CĐ...

330 – QĐ 08.8.2022 – Khung kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2022-2023

330-QD-08.8.2022-Khung-ke-hoach-tien-do-dao-tao-nam-hoc-2022-2023Tải xuống

Thông báo công tác đào tạo tháng 8 năm 2022

Thông báo công tác đào tạo tháng 8 năm 2022 ;

Thông báo công tác đào tạo tháng 6 năm 2022

Thông báo công tác đào tạo tháng 6 năm 2022 ;